Lights, camera, action! Leni Robredo nagtatrabaho!


Ito ang karaniwan na ginagawa ni Leni Robredo. Hanap ng magandang background para sa mga larawan na magpapakita na konwari ay abalang-abala siya sa pagtutulong sa taong bayan! It’s always about pictures, pictures and pictures. Pagkatapos sinusundan ng PR machinery niya ng hashtag, hashtag at hashtag. Talagang baliw. Akala niya maniniwala ang taong bayan sa kanya!

About Manuel "Boy" Mejorada
Manuel "Boy" Mejorada is a journalist and social media activist. A former Iloilo provincial administrator, he is now waging a crusade against corruption and narco-politics.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: