Mali ba ang pagpasara ni Pangulong Duterte sa KAPA?


May kaibigan ako nagsabi na dahil sa pagpa-raid sa mga opisina na Kapa sa utos ni Pangulong Duterte, binigyan lang ng alibi si Pastor Apolinario na hindi na maibalik ang napakalaking halaga ng pera na nakolekta sa maparaan ng donasyon.

Tama at mali.

Oo ngayon may dahilan na si Apolinario na hindi niya maibabalik ang pera na sa estimate ng Securities and Exchange Commission ay maaring aabot sa P50 bilyones. Pero sigurado akong talagang wala nang pag-asa na mababawi pa ng mga members ang kanilang pera. Nag evaporate na yun at napunta sa pribadong account.

At the same time, tama yung ginawa na pagpasara dahil ito lang ang pamaraan na mahinto ang illegal operations ng Kapa at maligtas ang marami pang iba sa kapahamakan. Ilan pa kaya ang naloko na Kapa kung hanggang ngayon ay patuloy ang operasyon nito?

Kung sa wikang Ingles pa, we have to bite the bullet upang maiwasan ang mas malobhang problema.

About Manuel "Boy" Mejorada
Manuel "Boy" Mejorada is a journalist and social media activist. A former Iloilo provincial administrator, he is now waging a crusade against corruption and narco-politics.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: