‘Scam’ ang Bitcoin kag iban pa nga crypto-currency


MANGGAD

Wala lang nabalahuba sa media pero madamo na nga mga Ilonggo nga biktima sang mga scam gamit ang Bitcoin kag iban pa nga crypto-currency. Madugay na ako nagapa-andam nga maghalong sa mga nagatanyag sang dalagko nga ganansya kon mag-invest sa Bitcoin. Sang Deciembre, gulpi lumagapak ang presyo sang Bitcoin kag madamo ang nasapwan nga hangin na lang ang ila gina-uyatan. Nakabawi ang presyo gamay, apang ang saka-panaog sang presyo sang Bitcoin nagapatimaan gid lamang sang ginatawag nga “volatility”, ukon indi masaligan kag mapaktan, nga giho sang presyo sini.

Sa America kag iban pa nga pungsod, madamo nga mga bilyonaryo ang padayon nga naga-pakamalaot sang Bitcoin kag ila ginatawag nga pangtonto. “Scam” ang tinaga nga pirmi ginagamit. Kag sining nagligad lang nga inadlaw, may isa ka kilala nga negosyante sa Amerika ang brutal nga nag-tawag sa Bitcoin nga alagyan gid lamang sang mga kriminal sa ila malain nga hilikuton.

Harris+1Basahon ninyo…

View original post 19 more words

About Manuel "Boy" Mejorada
Manuel "Boy" Mejorada is a journalist and social media activist. A former Iloilo provincial administrator, he is now waging a crusade against corruption and narco-politics.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: