Pasaway na mayor Part II


San Pedro City in Laguna is hemorrhaging because of the fiscal abuses of the Cataquiz administration. COA should take action and file appropriate cases.

Ang Filosopo ng San Pedro

Sa nabanggit ko na noong Huwebes, ang pagpapatakbo ng city hall sa San Pedro sa ilalim ng mag-asawang Cataquiz ay hindi sang-ayon, o kaya “illegal per se”, sa ating mga batas at mga patakaran na pinapasunod ng Commission on Audit. Hindi pa lumalabas ang 2013 annual audit report ng COA pero kung ang mga nakaraang report ang ating pagbabatayan, talagang maraming katiwali-an ang nangyayari sa luob ng munisipyo.

Tulad nalang, halimbawa, ng mga “cash advances” ng mga opisyal diyan sa city hall. Sa ilalim ng batas, ang anumang pera na kukunin bilang “cash advance” ay dapat ma-liquidate sa loob lamang ng ilang linggo at hindi umabot na taon. Subali’t binabaliwala ito ng mag asawang Cataquiz.

Noong taong 2012, ang “cash advances” ay umabot ng P21,960,270.24 at hinayaang hindi na-liquidate, o napakitaan ng katibayan at dokumento upang malaman na ginamit ito sa wasto.

Napakalaking pera ito! Tila tinuturing sariling pera ng…

View original post 103 more words

About Manuel "Boy" Mejorada
Manuel "Boy" Mejorada is a journalist and social media activist. A former Iloilo provincial administrator, he is now waging a crusade against corruption and narco-politics.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: